Hoạt động trong nhà
Tìm hiểu văn hóa Việt Nam bằng một chương trình trong Nhà hát lớn TP HCM
Đến Hà Nội, thích như xem múa rối nước
Lễ hội Chabun - Lễ hội cúng nữ thần mẹ xứ sở
Lễ hội chùa Hương- Về miền đất Phật
Khám phá các đường hầm trong địa đạo Củ Chi ở huyện ngoại thành TP HCM