khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh

Trang chủ > Sản phẩm > Tranh dân gian

Tranh bình dân học vụ (37cm x 26cm)

Tranh bình dân học vụ
Tranh bình dân học vụ
Mã sản phẩm:

BN28117

Xuất xứ:

Việt Nam

Làng nghề:

Tranh dân gian Đông Hồ

Trạng thái:

Còn hàng

Giá:

30,000 VND

Giảm giá:

0%

Thông tin chi tiết

Đảng đã vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới, xóa bỏ mọi tệ nạn văn hóa nô dịch của thực dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Năm 1945-1946,Cùng với việc xây dựng chính quyền nhân dân, Đảng và Chính phủ phát động thi đua sản xuất; động viên nhân dân tiết kiệm giúp nhau chống giặc đói; thực hiện bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác của chế độ thực dân; tiến hành tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho nông dân nghèo, chia lại ruộng đất công một cách công bằng, hợp lý; giảm tô 25%, giảm thuế, miễn thuế cho nông dân vùng bị thiên tai; chủ trương cho mở lại các nhà máy do Nhật để lại, tiến hành khai thác mỏ, khuyến khích kinh doanh... Đảng đã động viên nhân dân tự nguyện đóng góp cho công quỹ hàng chục triệu đồng và hàng trăm kilôgam vàng, nền tài chính độc lập từng bước được xây dựng.
Đảng đã vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới, xóa bỏ mọi tệ nạn văn hóa nô dịch của thực dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển phong trào bình dân học vụ để chống nạn mù chữ, diệt "giặc dốt". Một năm sau Cách mạng Tháng Tám đã có 2,5 triệu người biết đọc, biết viết. Giá trên áp dụng cho kích thước 26 x 37 cm, không kèm khung. Các kích thước khác (cm): 37 x 52 50 x 77 79 x 109 Có mành tre cho kích thước 26 x 37. Khung được làm bằng tre (hun khói), gỗ.