Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ bẩy, 06/10/2012 - 10:06

Bắc Ninh có 27 trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp

(BNTV) Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn có sự quan tâm, chú trọng tới công tác đào tạo, dạy nghề. Cùng với quy hoạch xây dựng các làng đại học, Bắc Ninh cũng thành lập mới, đón nhận nhiều trường Đại học xây dựng trên địa bàn.


Đến nay, toàn tỉnh có 27 trường, trong đó có 10 trường Đại học, Cao đẳng, 8 trường trung học chuyên nghiệp và 9 trường dạy nghề. Năm học này, các trường tuyển mới gần 20.000 học sinh, sinh viên, tăng gần 25% so với năm học trước.. Số học sinh, sinh viên tăng mới chủ yếu là ở hệ học nghề, do các nhà trường đã mở rộng thêm nhiều ngành nghề đào tạo để đáp ứng kịp thời lao động  có tay nghề, được đào tạo cho các doanh nghiệp vốn đang thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

Để đáp ứng quy mô đào tạo, các trường  cũng chú trọng và đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, đảm bảo cho học sinh, sinh viên học tập đạt kết quả tốt, có khả năng ứng dụng vào công việc thực tế ngay sau khi tốt nghiệp.

T.Hoàn
btv.gov.vn
Top