Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 07/12/2012 - 10:10

Năm 2013 giá đất Bắc Ninh không tăng quá 20%

(BNTV) Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa xây dựng Dự thảo Kế hoạch điều chỉnh giá đất năm 2013 trình UBND tỉnh. Theo đó, giá các loại đất năm 2013, cơ bản giữ ổn định như năm 2012. Đối với đất ở tại đô thị, nông thôn và ven các tuyến đường có điều chỉnh tăng, giảm cục bộ nhưng không được tăng quá 20% so với khung giá tối đa do Chính phủ quy định tại tỉnh Bắc Ninh.

Với những nguyên tắc trong điều chỉnh giá đất ở tỉnh Bắc Ninh, dự kiến, trong năm 2013, giá đất cao nhất trên địa bàn tỉnh là đất ở tại Thành Phố Bắc Ninh: khoảng 23.400.000 đồng/ m2¬ . Giá đất ở thị xã Từ Sơn khoảng 16 triệu đồng/ m2¬¬.

Giá đất ở tại các thị trấn tối đa khoảng 8 triệu đồng/ m2. Giá đất ở tại nông thôn khoảng trên 2 triệu đồng/ m2. Riêng giá đất ở ven trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ là nơi có biến động lớn được tăng không quá 5 lần nhưng giá tối đa chỉ khoảng hơn 9 triệu đồng/ m2.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng bổ sung giá đất ở tại một số khu vực đô thị mới đưa vào sử dụng; các tuyến đường nội bộ trong các Khu đô thị, khu nhà ở cơ bản đã hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời điều chỉnh tăng giá đất ở một số xã của huyện Gia Bình và Lương Tài để không thấp hơn mức bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp.

Giá đất mới sẽ có quy định cụ thể và thực hiện từ ngày 01/01/2013.  

Anh Nguyên- Trung Kiên
Top