Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 12/04/2013 - 08:16

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại BHXH Bắc Ninh

Ngày 11-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT (giai đoạn 2009 – 2012) tại BHXH tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Trong giai đoạn 2009 -2012, BHXH tỉnh chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh các biện pháp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT như: Mở rộng đối tượng tham gia BHYT; thu tiền và phát hành thẻ BHYT; tổ chức khám chữa bệnh BHYT; giám định và kiểm tra chi phí khám chữa bệnh…Sau 3 năm thực hiện, Luật BHYT đã từng bước đi vào cuộc sống.

Năm 2012, toàn tỉnh có 666.298 người có thẻ BHYT; BHXH tỉnh ký hợp đồng với 25 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 10 cơ sở tuyến tỉnh, 14 cơ sở tuyến huyện  và tương đương, 1 cơ sở tuyến xã và tương đương. Quyền lợi chính đáng của người có BHYT được bảo đảm.

Tuy nhiên, trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn này còn một số khó khăn như: Vẫn còn tình trạng bội chi quỹ BHXH; Một số cơ sở có sai phạm trong khám chữa bệnh BHYT (chủ yếu là chi giường bệnh vượt kế hoạch và sai sót trong hồ sơ thanh toán, qua thanh tra, kiểm tra đã thu  hồi về ngân sách nhà nước và quỹ BHXH hơn 1 tỷ đồng); đối tượng cận nghèo và tự nguyện hộ gia đình tham gia BHYT còn rất thấp; người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng chưa thực sự quan tâm phối hợp trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT. Những hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là những bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT.

Tại buổi làm việc, sau khi làm rõ một số nội dung liên quan, lãnh đạo BHXH tỉnh đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề nhằm làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về BHYT thời gian tới.

Những kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất kiến nghị của BHXH tỉnh được Đoàn Giám sát ghi nhận, tổng hợp trình Quốc hội, các bộ, ngành liên quan.
Vân Giang -BBN
Top