Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 18/07/2013 - 07:34

Học sinh tựu trường từ 19-8

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt, học sinh Bắc Ninh sẽ tựu trường từ 19-8-2013.

Năm học 2013-2014 tại Bắc Ninh bắt đầu từ 19-8

 

Cụ thể, trẻ Mầm non tựu trường ngày 19-8, khai giảng ngày 5-9 và thực học từ 6-9. Học kỳ 1 thực học 18 tuần; học kỳ 2 thực học 17 tuần; nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) 9 ngày; hoàn thành chương trình năm học vào 23-5 và kết thúc năm học trước 31-5-2014.

Khối Tiểu học, học sinh tựu trường ngày 19-8, thực học 26-8 và khai giảng ngày 5-9. Học kỳ 1 thực học 18 tuần; học kỳ 2 thực học 17 tuần; nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) 9 ngày; hoàn thành chương trình năm học vào 23-5 và kết thúc năm học trước 31-5-2014.

Khối trung học (gồm THCS và THPT), học sinh tựu trường ngày 19-8, thực học 26-8 và khai giảng ngày 5-9. Học kỳ 1 thực học 19 tuần; học kỳ 2 thực học 18 tuần; nghỉ tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (2014) 9 ngày; hoàn thành chương trình năm học vào 24-5-2014 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2014. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3-2014.

Khối Giáo dục Thường xuyên (gồm hệ Bổ túc THCS và Bổ túc THPT), học sinh tựu trường từ 26-8, khai giảng vào 5-9 và thực học ngày 9-9. Học kỳ 1 thực học 16 tuần; học kỳ 2 thực học 16 tuần; nghỉ tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (2014) 9 ngày; hoàn thành chương trình năm học vào 17-5-2014 và kết thúc năm học trước 31-5-2014.

Tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc phải chấp hành nghiêm khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh Tú
Top