Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 06/02/2014 - 10:00

Tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp (nhiệm kỳ 2014-2019)

Theo kế hoạch của Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh, Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở phấn đấu xong trước ngày 15-5-2014; Đại hội cấp huyện phấn đấu xong trước ngày 15-9-2014; Đại hội cấp tỉnh phấn đấu xong chậm nhất cuối tháng 10-2014.

Với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hội nhập và phát triển”, Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN cấp tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019) chính là đợt sinh hoạt rộng lớn trong thanh niên toàn tỉnh, qua đó nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, củng cố và phát triển tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ thanh niên giàu lòng yêu nước, ra sức thi đua vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Hội LHTN xã Đông Thọ (Yên Phong) được Hội LHTN tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.

 

Vừa qua, Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở tại xã Đông Thọ (Yên Phong): Một số đơn vị Hội LHTN cấp huyện cũng đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở như Đại hội Hội LHTN xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn), thị trấn Hồ (Thuận Thành), xã Đào Viên (Quế Võ), phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), xã Trung Chính (Lương Tài)... Qua đó để các đơn vị Hội trên địa bàn tỉnh học hỏi, rút kinh nghiệm tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN của cấp mình.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã phân tích, thẳng thắn chỉ rõ mặt hạn chế của công tác Hội trong thời gian qua: “Hội chưa thực sự thể hiện được vai trò là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, chủ yếu vẫn là các hoạt động của Đoàn; cán bộ làm công tác Hội vẫn chủ yếu là cán bộ Đoàn, hội viên vẫn cơ bản là đoàn viên; cán bộ Đoàn làm công tác Hội cũng rất ít khi suy nghĩ làm công tác Hội phải làm gì, làm thế nào?. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó. Trước tiên, có thể khẳng định đó là do cơ chế, khi hiện nay đối với tổ chức Hội ở cơ sở đang tồn tại 3 không (không có cán bộ độc lập; không có kinh phí; không được quan tâm tổ chức hoạt động thường xuyên), rất khó để khắc phục trong thời gian ngắn. Thứ hai và cũng là hạn chế ảnh hưởng lớn nhất đến công tác Hội là suy nghĩ và cách làm của cán bộ Hội; nếu cán bộ Hội không có trách nhiệm với tổ chức để luôn thường trực suy nghĩ Hội cần phải làm gì để thể hiện vai trò, mà chỉ đơn thuần gắn vào đó một chức danh hình thức thì chắc chắn Hội sẽ không có hoạt động. Thứ ba, nhiều đơn vị Hội vẫn còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp.

Vì vậy, các cấp Hội cần phát huy tính tích cực, chủ động trong tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi đa dạng, mềm dẻo chứ không cứng nhắc. Có những việc làm có thể không cần kinh phí, vẫn có thể triển khai nội dung, hoạt động hiệu quả như tuyên truyền, cảm hóa, tổ chức đảm nhận các phần việc thanh niên, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Hội, tư vấn, giới thiệu việc làm…”.

Nhớ lại, trong báo Sự thật số 89 ra ngày 10-2-1948, Bác Hồ viết bài “Thanh niên phải làm gì?”, Người nêu rõ 3 khuyết điểm lớn của thanh niên: “Tổ chức chỉ có bề rộng mà không có bề sâu; mục đích thì nêu ra nhiều khẩu hiệu quá. Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào. Thậm chí không ai nhớ được những khẩu hiệu đó; chương trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch và chương trình không xét rõ năng lực của những người thi hành kế hoạch và chương trình đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà việc gì làm cũng không triệt để. Tôi thường nghe anh em trong Đoàn, Hội, người thì nói rằng thiếu công việc để hoạt động, người thì phàn nàn thiếu cán bộ. Nếu thanh niên biết tìm thì không thiếu công việc, cũng không thiếu gì cán bộ”. Chúng ta có thể khẳng định ngay từ rất sớm, Bác đã chỉ ra những điểm yếu của Đoàn, Hội và vẫn còn rõ ràng tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Đó chính là định hướng, là cơ sở để các cấp Hội LHTN cần có phương pháp, tư duy sáng tạo, linh hoạt nhằm mở rộng mặt trận, đoàn kết tập hợp thanh niên.

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHTN trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt Đại hội cấp mình theo đúng nội dung, quy định của Hội LHTN cấp trên, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên… để thực sự Đại hội là diễn đàn cho các tầng lớp thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, củng cố, khẳng định vai trò của Hội LHTN thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên.

Xuân Me
Top