Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ hai, 24/02/2014 - 16:24

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp, quán triệt Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị

Trong hai ngày 24 và 25-2, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp và phổ biến, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Hiến pháp mới được thông qua là sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của Nhà nước ta. Việc triển khai và quán triệt thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Hội trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe những điểm mới, nội dung cơ bản của Hiến pháp nói chung cũng như những quy định liên quan đến Hội LHPN Việt Nam, vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em…

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy chế gồm 5 chương, 19 điều quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc, chủ thể, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp của giám sát và phản biện xã hội. Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gồm 5 chương, 21 điều.

Quy định đã phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Phương Mai
Top