khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 13/06/2014 - 15:45

Trao đổi liên doanh, liên kết giữa các Hợp tác xã Bắc Ninh và Hà Nội

Ngày 13-6, Liên minh Hợp tác xã ( HTX) Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao đổi về liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX tỉnh với HTX thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các HTX sẽ tạo ra nhiều cơ hội tiêu thụ và phát triển sản phẩm

 

Trong những năm gần đây, giữa các HTX trong tỉnh và ngài tỉnh dần hình thành mối liên kết đầu vào giữa các doanh nghiệp, cá nhân tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp với người nông dân trực tiếp sản xuất; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm..Tuy nhiên, các hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm còn ít, quy mô không lớn; hợp đồng liên kết không ổn định; mối liên kết chưa chặt chẽ; đầu tư cho sản xuất kinh doanh có nhiều rủi ro, lợi nhuận thấp...

18 đơn vị HTX tham gia hội nghị ( bao gồm 9 HTX của Bắc Ninh và 9 HTX của Hà Nội) hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực chủ yếu như: chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia cầm, đồ gỗ thủ công, mỹ nghệ. Tại hội nghị, các đơn vị HTX được nghe những thông tin sơ lược về cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, sản phẩm, mặt hàng kinh doanh của nhau. Hội nghị dành nhiều thời gian để các đơn vị HTX trong tỉnh và các HTX thành phố Hà Nội tham gia ý kiến, trong đó tập trung gợi ý, gợi mở hướng sản xuất, liên kết; kiến nghị đề xuất những điều kiện, giải pháp nhằm có được các mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị liên doanh, liên kết giữa các HTX được tổ chức thường niên một năm hai lần nhằm tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết và tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Hoa
Top