Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 08/06/2012 - 08:28

3 phong trào thi đua của Hội Nông dân phường Đông Ngàn

Đông Ngàn là phường trung tâm của thị xã Từ Sơn có các hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ rất phát triển nên một trong những phong trào điển hình được Hội Nông dân phát động rộng rãi trong hội viên là thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Để phong trào đạt hiệu quả cao, Hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp và hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ hội viên, giúp đỡ các hội viên được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, tập huấn KHKT, kiến thức về sản xuất, rau an toàn và chế biến thực phẩm sạch cho hội viên. Hội tích cực vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và đưa những giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ vậy, những năm qua, số lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn phường được duy trì, năng suất nuôi trồng thuỷ sản, lúa và rau màu có bước tăng trưởng. Cùng với đó, cơ cấu ngành nghề cũng được chuyển dịch theo hướng tích cực, phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Bên cạnh việc phát triển các ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt, VAC... còn xuất hiện thêm một dịch vụ mới và rất phát triển là chế biến thực phẩm, nấu cỗ phục vụ các đám hiếu, hỉ. Đó là sự nhạy bén, năng động của các hội viên trong kinh tế thị trường. Điển hình trong hoạt động này có các chị Dung, chị Hương, chị Tuất... ngoài ra còn nhiều hội viên tham gia kinh doanh các loại hình dịch vụ khác đã đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. 3 năm qua, toàn phường đã có 1150 lượt hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi, trong đó 977 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 85%. Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong việc phát triển kinh tế góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường đề ra.

Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức được nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Đồng thời vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng an ninh. Hàng năm các hội viên đều tham gia ký cam kết thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật, không mắc TNXH, nghiêm chỉnh chấp hành việc tạo điều kiện cho con em thực hiện nghĩa vụ quân sự... Nhờ những hoạt động phối hợp mang tính xã hội cao đã góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các TNXH trên địa bàn. Tỷ lệ gia đình đạt Gia đình nông dân văn hoá chiếm trên 98% so với tổng số hộ đăng ký.

Hiệu quả đạt được của 3 phong trào thi đua chính là yếu tố nòng cốt giúp Hội Nông dân phường Đông Ngàn tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội và xây dựng Hội vững mạnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng phường Đông Ngàn phát triển toàn diện bền vững, xứng tầm là một phường trung tâm của thị xã Từ Sơn.

Thu Thuỷ
Top