khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh

Tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư

Phát triển các khu, cụm công nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề là một biện pháp quan trọng, nhằm tạo mặt bằng để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Bắc Ninh đang có 25 khu, cụm công nghiệp nhỏ và vừa với tổng diện tích 628 ha, trong đó 18 khu, cụm đã có hơn 800 cơ sở sản xuất vào đầu tư.